KVBS

När du deltar i Katrineholms Stadslopp är du även med och bidrar till Katrineholm Bandys fortsatta satsning för sporten i Katrineholm. Ditt stöd gör skillnad för Katrineholms Stolthet.
Vi har en stor satsning på barn och ungdomar som förening. Med hjälp av de intäkter vi får har vi kunnat betala bussar och skjutsat 7-12 åringar ut från skolor i Katrineholm så att de fått prova på att åka skridskor. Den gångna säsongen har drygt 2 500 skolbarn fått möjligheten att åka skridskor i vår regi. Att kunna åka skridskor är grunden och det är ett bra tillfälle att skapa intresse för sporten.

Katrineholm Bandy har även under tidigare säsonger satsat motsvarande upp emot ca 500 000kr i ideella timmar, och träffat varje skola i Katrineholms kommun för att skapa ett intresse hos barn och ungdomar för sport. Vi har fått oerhört mycket beröm för våra insatser, vilket vi är tacksamma för och det syns inte minst i vår gemensamma satsning med hockeyn och konståkningen där vi i år har hela 98 stycken inskrivna barn i verksamheten Skridskokul. Vi kan inte bedriva en sådan omfattande verksamhet utan att kommunen och näringslivet stöttar oss. Utan våra drygt 100 samarbetspartners hade detta inte varit möjligt. I samband med din anmälningsavgift till Katrineholms Stadslopp är du också en del av detta. Tack för din insats.

Syfte med detta lopp:
Skapa fler evenemang i kommunen och öka intresset för att vara aktiv i en förening. Katrineholms Stadslopp är startskottet för en hel helg med idrottsfestival där många andra föreningar kommer att vara delaktiga. Katrineholm Bandy vill i och med detta spring- och rull- lopp öka intresset för motion och på så sätt även kunna värva unga och vuxna till föreningarna i kommunen.

Målsättning med detta lopp:
Att så många som möjligt ska vara med i motionsloppet.
Att attrahera så många människor genom att erbjuda en spring och rulltävling i samband med idrottsfestivalen.
Att kunna rekrytera fler barn och ungdomar till föreningarna.

Tack för att du bidrar till Katrineholm Bandys fortsatt arbete med barn och ungdomar samt elitidrotten.